Blue Zone Moerwijk

Huisartsencentrum Moerwijk (dokters Marjan Speltie en Amanda de Glanville), Mooi WelzijnGeloven in Moerwijk en de Moerwijk Coöperatie  hebben de handen ineengeslagen en vormen zij samen de focusgroep ‘Gezond en Gelukkig Moerwijk’.

De beweging wil in 2020 allerlei nieuwe voor Moerwijk-ers maar vooral met Moerwijk-ers allerlei projecten beginnen. Een van die initiatieven is het inrichten van een zogenaamde ‘Blue Zone Moerwijk’. In de ontwikkeling daarvan wordt er actief samengewerkt met IPH (Institute for Positive Health) en hun Positieve Gezondheid-filosofie

Over Blue Zones
Blue zones zijn gemeenschappen waar mensen langer en gezonder leven dan gemiddeld en waar meer mensen 100 jaar oud worden. Onderzoekers hebben ontdekt dat dit komt door een combinatie van factoren als voeding, beweging en het onderhouden van een sterk sociaal netwerk.

De mensen die in Blue Zones wonen, worden in goede gezondheid oud, zonder mentale aftakeling en chronische ziekten. Journalist en onderzoeker Dan Buettner, identificeerde deze plekken op aarde, markeerde ze met een blauwe viltstift op de wereldkaart, en was verrast door de gezondheid en levensverwachting van de mensen daar.

Manier van leven
Samen met een team van experts constateerde Buettner dat deze mensen, verspreid over alle werelddelen, in hun levenswijze veel gemeenschappelijk hebben:

 1. Voeding
  Grotendeels plantaardig, weinig dierlijke eiwitten en men stopt met eten wanneer er verzadiging is en niet ‘pas wanneer er niets meer bij kan’.
 2. Bewegen
  De mensen bewegen veel, maar ‘gewoon’, tot op hoge leeftijd. Zonder sportscholen of stappentellers.
 3. Zingeving
  Mensen hebben een leven en bezigheden die zij als zinvol ervaren en zij blijven tot op hoge leeftijd daarmee actief. Pensionering en stoppen met werk kent men vaak niet, wel doet men wat rustiger aan.
 4. Sociale inbedding
  Mensen maken deel uit van een sociale gemeenschap. Dat kan een dorpsgemeenschap zijn, een familieverband of een spirituele gemeenschap, maar het belangrijkste is dat ze niet eenzaam zijn.

Hij kwam de Blue Zones tegen in Okinawa (Japan), Loma Linda (Californië), Nicoya (Costa Rica), Ikiria (Griekenland), Sardinië (Italië). En misschien binnenkort ook een Blue Zone in Moerwijk.

Veel onderlinge overeenkomsten
Dat is wel de droom van Gezond en Gelukkig Moerwijk. De kenmerken van  ‘Positieve Gezondheid’ blijken overeenkomsten te hebben met die van de Blue Zones, zo blijkt uit een verkennend onderzoek van bachelor studente Maud Jansen. Ze dook de literatuur in en legde 165 mensen een vragenlijst voor – burgers en professionals. Jansen: ‘Positieve Gezondheid kent zijn oorsprong in wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Wat ik zie is dat de domeinen van Positieve Gezondheid sterk overeenstemmen met hoe mensen leven in de Blue Zones. Ook daarbij gaat het om gezonde gedragingen, geluk, sociale contacten, zingeving en de invloed van de directe omgeving.’

Niet langer een droom
Veel mensen die Jansen benaderde, vonden in eerste instantie het Blue Zone-idee en het concept van Positieve Gezondheid abstract en een utopie. Maar wie er iets meer over te weten kwam in het gesprek, raakte al snel enthousiast. ‘Zij realiseren zich dan al snel dat gezondheid en geluk nauw met elkaar samenhangen en van grote waarde zijn. En dat daarin investeren veel problemen rond zorg en gezondheid kan oplossen. En daar dragen ze zelf graag aan bij.’

Meer weten?
Download dan de afstudeerscriptie van Maud Jansen:

The Development of Blue Zones in the Netherlands. Using Positive Health on the journey to a happier and healthier Netherlands.

DOWNLOADEN