Regiodeal Zuidwest Den Haag

Regiodeal Zuidwest Den Haag stadsdeel Escamp met de wijken Moerwijk Morgenstond Vrederust en Bouwlust

Een Regiodeal is een samenwerking tussen een gemeente en het Rijk om de kracht van een regio te versterken. Onze Regiodeal Den Haag Zuidwest richt zich op de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk. Met een inwonersaantal van circa 70.000 inwoners zijn deze 4 wijken net zo groot als een stad als Gouda.

 De opgave voor Zuidwest
Het gaat niet goed met Zuidwest. Bewoners hebben te maken met armoede, langdurige werkeloosheid, gezondheidsproblemen, slechte woningen en sociaal isolement. Kinderen en jongeren groeien er op in een sociaal zwakke omgeving. Bijna de helft van de bewoners heeft moeite om rond te komen en mensen voelen zich vaak niet veilig in de buurt. Dat moet nodig veranderen, en daarom investeren het Rijk en de gemeente Den Haag voor minimaal 4 jaar dmv een zogenaamde Regiodeal in Den Haag Zuidwest.

Ambitie en aanpak
De opgave waar Den Haag Zuidwest voor staat vraagt om een integrale aanpak met 3 pijlers: gericht op de samenleving, het individu en toeleiding naar werk. Concreet gaat het om: 1. Samenleving en participatie; 2. Vitale inwoners; 3. Activeren, leren en werken (inclusief wijkeconomie).

De pijlers zijn vanwege de integrale aanpak bewust niet scherp afgebakend maar lopen vloeiend in elkaar over. Voor het versterken van de buurt (pijler 1) zijn vitale inwoners nodig (pijler 2). Vitale inwoners hebben meer kans op werk (pijler 3) onder andere in de bouw en energietransitie. Via pijler 3 kunnen we zorgdragen voor het versterken van de buurt (pijler 1). Inmiddels zijn ruim 30 projecten gestart.

Investering
In de Regiodeal is afgesproken dat het Rijk €7,5 miljoen investeert. Met de bijdragen van de gemeente en partners is er in totaal €22 miljoen beschikbaar voor deze aanpak in Zuidwest.

De Regiodeal heeft een looptijd van 4 jaar, in Zuidwest loopt de Regiodeal in 2023 af.  Maar voor Zuidwest is het van belang dat er duurzaam in de wijken wordt geïnvesteerd en dat de projecten structurele diensten of plekken worden. Zuidwest moet een gebied worden en blijven waar je goed kan wonen, recreëren en ondernemen. Dat vraagt meer dan 4 jaar.

Samenwerking tussen alle betrokken partijen is hierbij van essentieel belang, van bewoners tot professionele ondersteuners, van de Rijksoverheid tot de gemeente en van bedrijfsleven tot maatschappelijke organisaties. De insteek is dan ook om het bedrijfsleven te vragen om te participeren in de aanpak en een bijdrage te leveren aan projecten, nu of in de toekomst.

Over de Moerwijk Coöperatie
De Moerwijk Coöperatie is een bewoners (zelf)organisatie + bewoners bedrijf + bewoners platform in 1.

Een bewoners bedrijf om de nodige werkzaamheden zelf (betaald) uit te kunnen voeren. Genoeg te doen!

Een bewoners platform om belangrijke zaken die in Moerwijk spelen en ons aan het hart gaan zichtbaar en bespreekbaar te kunnen maken.

Word lid!
Door van de Moerwijk Coöperatie lid te worden, laat je zien dat je de Moerwijk Coöperatie belangrijk vindt. Hierdoor zien de gemeente en andere instanties die ons geld (kunnen) geven dat er bij bewoners draagvlak is voor de Moerwijk Coöperatie. Een coöperatieve vereniging met 100 leden maakt al indruk, maar met meer dan 300 leden kan niemand om je heen.

Lees verder>>