Piëzo Methodiek

Piëzo Methodiek 5 fases in Moerwijk Mooi Welzijn Moerwijk Coöperatie

Hoe werkt de Piëzo Methodiek?
De Piëzo Methodiek is een bewezen methode om de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie (en daarmee hun mogelijkheden om te participeren) te vergroten. Het geeft mensen de ruimte om zelf te ontdekken wat hun talenten zijn en hoe ze die willen gaan én kunnen benutten.

In Moerwijk werken steeds meer organisaties met de Piëzo Methodiek. De Moerwijk Coöperatie biedt in samenwerking met Wijkz Welzijn, Wijkwinkel Bij Betje en andere organisaties in de wijk de mogelijkheid om aan te geven in welke Piëzo fase zij vrijwilligers zoeken, maar ook welke fase zij als organisatie bieden. Daarnaast kunnen organisaties makkelijk op zoek naar een passende plek voor hun ontwikkelende ‘buurttalent’.

Waarom de Piëzo Methodiek?
De Moerwijk Coöperatie beschouwt het als haar missie om – met alle mogelijkheden, die haar ten dienste (kunnen) staan – medemensen, buren, buurtgenoten en wijkbewoners die gedeeltelijk of geheel ‘buiten’ de samenleving staan of dreigen te komen, te stimuleren, te ondersteunen en te begeleiden met betrekking tot participatie, integratie en emancipatie op basis van hun individuele talenten en met als doel zo volwaardig mogelijk deelnemen aan de samenleving en naar vermogen bij te dragen aan een mooier Moerwijk. Met de Piëzo Methodiek kunnen we samen met een buurttalent bekijken hoe diegene zich ontwikkelt.

Wat is de Piëzo Methodiek?
Met de PiëzoMethodiek krijgen mensen de gelegenheid zich te ontwikkelen naar een voor hun gewenste en passende rol in de maatschappij. De PiëzoMethodiek is een stappenplan bestaande uit vijf fases. Aan het einde van iedere fase heeft de deelnemer iets nieuws geleerd. Deelnemers kunnen in iedere fase in- of uitstromen, afhankelijk van hun (voor)opleiding, capaciteiten en wensen. Beoogd eindresultaat is dat mensen optimaal meedoen in de maatschappij. Dat kan het volgen van een opleiding zijn, het verrichten van betaald werk of vrijwilligerswerk.

De Piëzo Methodiek kent vijf fases:

  1. Mensen die zich willen ontwikkelen doen mee: ik wil!
  2. We zoeken een scholing die past. Goed te doen, samen met anderen: ik groei!
  3. Er zijn activiteiten om te doen. Vrijwillig en met begeleiding: ik probeer!
  4. Bij een andere organisatie aan de slag, nog steeds met begeleiding: ik durf!
  5. Wellicht de stap naar een vervolg-opleiding of een baan: ik ga!
    De kracht van Piëzo zit hem in het uitgaan van talenten, de mogelijkheden van de bewoners zelf . Buurttalent rules!”

 Meer weten over hoe de Piëzo Methodiek in de eigen organisatie in te zetten?
Neem dan contact op met Neo de Bono