Over ons

Over de  Moerwijk Coöperatie
De Moerwijk Coöperatie is een van, voor en door bewonerscoöperatie =
bewonersbedrijf + bewonersplatform in 1.

Een van, voor en door bewoners organisatie om als bewoners zelf de wijk te vertegenwoordigen, om samen dingen die wij als Moerwijk belangrijk vinden zelf te kunnen agenderen en al dan niet samen met de gemeente of andere partijen te organiseren.

Een bewonersbedrijf om de nodige werkzaamheden zelf eens (betaald) uit te kunnen gaan voeren. Genoeg te doen!

Een bewonersplatform om belangrijke zaken die in Moerwijk spelen en ons aan het hart gaan zichtbaar en bespreekbaar te kunnen maken.

Voor mee informatie over het online wijk platform en netwerk in de buurt: www.MijnMoerwijk.nl

Hieronder vind je alle praktische informatie over de Moerwijk Coöperatie

Naam van de coöperatie
Moerwijk Coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.).

Kamer van Koophandel
De Moerwijk Coöperatie is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 75543125

Het RSIN nummer   
Het RSIN nummer van de Moerwijk Coöperatie is 860318345.

Contactgegevens van de coöperatie
Bezoekadres en
Postadres:                             Jan Luykenlaan 92a, 2533 JT Moerwijk – Den Haag
Telefoonnummer:              06-11754246 (klik om ons direct te bellen)
E-mailadres algemeen:   contact@moerwijkcooperatie.nl (klik om ons direct een mail te sturen)

Bestuur van de coöperatie
Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door:

Nitha Dijkstra
Hans Smit

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Hein Wijnen is de projectcoördinator van de Moerwijk Coöperatie. Je kunt hem bereiken via hein@moerwijkcooperatie.nl (klik om direct te mailen) of 06-11754246 (klik om direct te bellen)

Het doel van de coöperatie  
Het doel van de coöperatie is (zoals verwoord in de statuten): bewoners in Moerwijk ondersteunen met het verkrijgen van meer zeggenschap over hun toekomst en hun fysieke en sociale leefomgeving, zodat ieder in harmonie kan samenleven. De coöperatie wil het weglekken van geldstromen
tegen gaan door de belangen van bewoners bij de gemeente en zorg- en
welzijnsinstellingen goed te vertegenwoordigen. Zij wil het werk in de wijk zo
veel mogelijk en vanuit zelforganisatie door bewoners van de wijk laten
uitvoeren.

Word gratis lid!
Door van de Moerwijk Coöperatie lid te worden, laat je zien dat je de Moerwijk Coöperatie belangrijk vindt. Hierdoor zien de gemeente en andere instanties die ons geld (kunnen) geven dat er bij bewoners draagvlak is voor de Moerwijk Coöperatie. Een coöperatieve vereniging met 100 leden maakt al indruk, maar met meer dan 300 leden kan niemand om je heen. Lees verder>>

Achtergrond
De Wijkeconomie was vooral een onderwerp van de sociale agenda en om die economie te bevorderen werden gemeenten, de welzijnssector en woningcorporaties met subsidies en politieke druk aangezet tot een carrousel van goedbedoelde programma’s en projecten. Die draaiden vooral om de werkgelegenheid, activering, begeleiding en banencreatie. Maar voor ondernemerschap vanuit de mensen in de wijken zelf was vanuit deze geïnstitutionaliseerde wereld – hoe kan het ook anders – nauwelijks aandacht.

Sociale Coöperaties zoals de Moerwijk Coöperatie zijn ‘Game Changers’ voor het Sociaal Domein
Wijkeconomie begint en eindigt met lokaal ondernemerschap. Nu het sociale domein met minder geld meer moet bereiken, is het zaak meer rendement te halen uit geldstromen en lokaal vermogen. Ondernemers en ondernemende burgers kunnen dat als geen ander. Vijf punten om aan te werken om dat vermogen los te krijgen.In de meer traditionele wijkaanpak leek de wijkeconomie altijd meer een deel van de verpakking dan een speerpunt. Werk en inkomen waren weliswaar belangrijke factoren om van krachtwijken prachtwijken te maken, maar het economische beleidsveld leek weinig voeling te hebben met dit ‘gerommel’ in de marge van de ‘grote  economie’.

Wijkeconomie was vooral een onderwerp van de sociale agenda en om die economie te bevorderen werden gemeenten, de welzijnssector en woningcorporaties met subsidies en politieke druk aangezet tot een carrousel van goedbedoelde programma’s en projecten. Die draaiden vooral om de werkgelegenheid, activering, begeleiding en banencreatie. Maar voor ondernemerschap vanuit de mensen in de wijken zelf was vanuit deze geïnstitutionaliseerde wereld – hoe kan het ook anders – nauwelijks aandacht.

Artikel : Sociaal Bestek door Nathan Rozema en Pieter Buisman

Neem gerust contact met ons op! >>