De Moerwijk Cooperatie in 1 A4

Moerwijk Cooperatie in 1 A4 met meteen de juiste afmetingen

Moerwijk Coöperatie in één A4

Wat zijn wij?
De Moerwijk Coöperatie is een bewonersbedrijf en bewonersplatform. We zijn van en voor de ruim 21.000 bewoners in Den Haag Moerwijk. We willen talenten in de buurt inzetten en zo werkgelegenheid, wijkeconomie en leefbaarheid stimuleren. Door te werken als bewonersbedrijf kunnen bewoners werk dat in de in de wijk gedaan moet worden zelf (betaald) uitvoeren. Als bewonersplatform maken we wat in Moerwijk speelt zichtbaar en bespreekbaar, met elkaar, met de gemeente en met organisaties in de wijk. De coöperatie helpt bewoners meer grip te krijgen op hun eigen leven en hun leefomgeving.

Wat doen wij?
Alle mensen in de wijk mogen hun eigen plekje hebben, ieder zoals hij of zij is, met eigen talenten en kwetsbaarheden. Door mee te doen kan iemand werken aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en bijdragen aan een goed leven in de wijk. De coöperatie heeft activiteiten op de volgende gebieden: ontmoeten, delen en meedoen.

Die gebieden lopen vloeiend in elkaar over. De activiteiten bieden een veilige plek om elkaar te ontmoeten. Iedere wijkbewoner mag er zijn, kan ontvangen en kan delen. Ieder kan meedoen in de coöperatie en zijn/haar steentje bijdragen door eigen talenten in te zetten. Mensen die door omstandigheden (nog) niet goed kunnen meedoen in de samenleving, helpen we daar concrete stappen in te zetten. We werken daarvoor met de PiëzoMethodiek.[1]

Piëzo werkt met verschillende fasen om mee te kunnen doen vanuit je eigen wensen en talenten. Elementen: op een veilige plek meedoen aan activiteiten, lerend vrijwilligerswerk in een Nederlandstalige omgeving (in eigen projecten of bij organisaties in ons netwerk), integrale begeleiding om meer grip te hebben op de thuissituatie en maatschappelijk zelfredzaam te zijn en begeleiding naar opleiding / baan.

De belangrijkste projecten van de Moerwijk Coöperatie zijn:

  • LOEV Weggeef- en kleine-prijzenwinkel – delen van gebruikte spullen; vrijwilligers zetten hier hun talenten voor in.
  • Buurthuis Heeswijkplein 10 – ontmoeten en delen; met vrijwilligers en een betaalde coördinator uit de wijk.
  • Moerwijk Got Talent – wijkbewoners krijgen training als burenhulp of schimmelcoach en helpen daar hun buurtgenoten mee. Gebaseerd op de PiëzoMethodiek zetten Moerwijk-ers stappen naar zelfredzaamheid en arbeidsmarkt.
  • Coronahulp – we delen via ons netwerk, in aanvulling op de reguliere voedselbank, maaltijden uit aan buurtbewoners die dat nodig hebben.
  • DaMoer – we bouwen aan een sociaal buurtrestaurant met een voedseltuin. Ontmoeten, delen en talenten inzetten gaan hier hand in hand.

Wie zijn wij?
Wij zijn de bewoners van Moerwijk. Iedereen die in Moerwijk woont kan lid worden van de coöperatie, meegenieten en meedoen. De dagelijkse organisatie is in handen van Moerwijk-ers. Onze kwartiermaker / coördinator jaagt ontwikkelingen aan en coördineert de projecten. Een onbezoldigd bestuur geeft op hoofdlijnen sturing aan de organisatie.

Enthousiast geworden en wil je actief lid worden? Dat kan via deze link

[1] https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-03/Eindrapportage-De-effectiviteit-van-de-Pi%C3%ABzoMethodiek.pdf