Onze mensen

Het bestuur van de Moerwijk Coöperatie wordt gevormd door:

Nitha Dijkstra (voorzitter)
Hans Smit (penningmeester)  

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd en is te bereiken via bestuur@moerwijkcooperatie.nl

Hein Wijnen is de projectcoördinator en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de Moerwijk Coöperatie. Je kunt Hein bereiken via hein@moerwijkcooperatie.nl of 06-11754246 (klik om direct te bellen)

Wil je meedoen? Meewerken? Meebouwen of om een andere reden contact met ons?
Neem dan contact op met Hein Wijnen of het bestuur.

Je contactgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Meer informatie over ons Privacybeleid