Moerwijk Den Haag

Moerwijk is een Haagse wijk, in stadsdeel Escamp en 1 van de wijken die binnen het gebied valt van wat in Den Haag ‘Zuidwest’ genoemd word.

Moerwijk grenst aan de wijken Wateringse Veld, Morgenstond, Zuiderpark, Groente- en Fruitmarkt en Laakkwartier en Spoorwijk.

Moerwijk is gebouwd kort voor en na de Tweede Wereldoorlog. Het stedenbouwkundig ontwerp werd verzorgd door Willem Dudok.

De wijk grenst aan de wijken Wateringse Veld, Morgenstond, Zuiderpark, Groente- en Fruitmarkt en Laakkwartier en Spoorwijk.

De wijk is gebouwd kort voor en na de oorlog. De voorstudie voor de wijk Moerwijk werd in het begin verzorgd door de Hendrik Petrus Berlage en tot een stedenbouwkundig ontwerp uitgewerkt door Willem Dudok.

Opzet, renovatie, sloop en nieuwbouwplannen
Moerwijk is grotendeels opgezet volgens een plan van de architect en stedenbouwkundige Dudok in 1949 met als gegeven dat ‘Moerwijk 1’, de buurt die reeds voor 1940 ontstond, aangesloten moest worden op de te ontwerpen hoofdwegenstructuur van Den Haag. Rond het grote centrale Erasmusplein zijn vier buurten ontworpen (Moerwijk 2, 3, 4 en 5) met ieder een bepaald voorzieningenniveau zoals een kerk, een winkelcentrum, plantsoenen en een school. De twee grootste winkelcentra van de wijk werden rond het Heeswijkplein en in de Betje Wolfstraat gebouwd. Typerend voor de wederopbouw had iedere buurt nog een aantal kleinere winkelcentra van 5 tot 10 winkels. In Moerwijk waren deze op het Westhovenplein/Raaphorstlaan, Jan Luykenlaan (bij Moerweg) en er waren nog enkele winkels op de Loevesteinlaan bij de Cannenburglaan. Deze zijn echter op initiatief van de gemeente gesaneerd om te pogen de grote centra te versterken. De karakteristieke hoekwinkels in Moerwijk 1 zijn in de jaren 1990 bijna allemaal tot woning verbouwd.

Op de punt van de Reviusstraat, Troelstrakade en de Erasmusweg is jarenlang een klooster gevestigd geweest dat in de jaren 1980 werd gesloopt. Hiervoor in de plaats kwam een gebogen woongebouw terug. De diverse woningbouwverenigingen maakten tussen 1995 en 2005 vele plannen Moerwijk bijna geheel te slopen en van nieuwe bebouwing te voorzien. De nieuwe bebouwing zou een mix van (duurdere) koop- en sociale huurwoningen moeten zijn zodat wat bewonerspopulatie betreft er meer diversiteit in de wijk zou worden bereikt. Deze ambities ketsten vaak af op een tekort aan middelen en malaise op de bouwmarkt.

Ambitieus waren de plannen van de gemeente Den Haag om rond het station Moerwijk een geheel nieuwe woon- en kantorenwijk te realiseren die voor een groot gedeelte op de voormalige binnenhaventerreinen in Laakhaven West moesten worden gerealiseerd. Dit ‘Masterplan Knooppunt Moerwijk’, onderdeel van de Structuurvisie Den Haag 2020, ligt qua ontwikkelingen al enige jaren stil.

Trivia
Moerwijk werd vereeuwigd in het lied O, o, Den Haag (1982) van ‘Harry Klorkestein‘, een anagram van de in die jaren populaire Nederlandstalige band Klein Orkest in combinatie met de voornaam van de schrijver en zanger van het nummer, Harrie Jekkers. dat begint met: “Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwijk willen wonen”. Een aandenken aan het leven in het Den Haag van eind jaren zestig, begin jaren zeventig.

Deze zin prijkt sinds kort ook op de gevel van een appartementencomplex bij buurthuis Heeswijkplein 10 (HWP10) , 1 van de initiatieven van de Moerwijk Coöperatie, om de hoek.

Over de Moerwijk Coöperatie
De Moerwijk Coöperatie is een volledige van, voor en door bewoners organisatie en 1 van de wijkpartners van de bewonersorganisatie, het stadsdeel Escamp en de Gemeente Den Haag .

Samen bouwen we aan een beter, mooier, schoner en veiliger Moerwijk.

Iedereen die in  Moerwijk woont is hier aspirant-lid van. Actief lid worden is  heel simpel; vul dit formulier in te vullen.

Word actief lid!
Door van de Moerwijk Coöperatie lid te worden, laat je zien dat je je wijk en het werk van ons allemaal belangrijk vindt.Hierdoor zien de gemeente en andere instanties die ons geld en/of opdrachten (kunnen) geven dat er bij bewoners draagvlak is voor de Moerwijk Coöperatie.

Een coöperatieve bewoners organisatie met 100 leden maakt al indruk, maar met meer dan 300 leden kan niemand om je heen!

Wordt net als je buren lid en bouw samen met ons aan een betere buurt en wijk! Aanmelden>>