Gemeenteraadsverkiezingen

Tweede Kamerverkiezingen Gemeenteraadverkiezingen waar stemmen oa in Moerwijk

Over de Gemeenteraadsverkiezingen Den Haag
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart kan er in Den Haag gestemd worden.

Belangrijk want het gaat om onze toekomst in Den Haag Zuidwest. We kunnen en willen met de Moerwijk Coöperatie al heel veel zelf. Maar als het gaat om de grote oplossingen dan hebben we daar de lokale politiek voor nodig. Dus ga vooral stemmen!

Weet u niet waarop of wat de verschillen tussen de verschillende partijen zijn? Vul de stemwijzer van de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag in. Zodat u zeker weet dat je tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de beste keuze maakt.

Gemeenteraadsleden vertegenwoordigen u als inwoner van Den Haag. Met uw stem heeft u dus invloed op wat er in de stad gebeurt. De gemeenteraad neemt besluiten over huisvesting, openbaar vervoer, horeca, sport en veiligheid. Op de pagina Gemeenteraad leest u wat de raad van Den Haag allemaal doet.

Waar en wanneer kunt u stemmen?
Op www.stembureausindenhaag.nl>> vindt u een overzicht van alle stembureaus in Den Haag. Per stembureau is aangegeven welke voorzieningen er zijn.

Stemmen kan op woensdag 16 maart op 1 van de 276 stembureaus in Den Haag. En op maandag 14 en dinsdag 15 maart op 1 van de 49 stembureaus.

De meeste stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. De volgende stembureaus hebben op woensdag 16 maart andere openingstijden:

  • Centraal Station: 6.30 tot 21.00 uur
  • Station Hollands Spoor: 6.30 tot 21.00 uur
  • Boekhandel Paagman: 9.00 tot 21.00 uur
  • Paard: 7.30 tot 18.00 uur

De meeste stembureaus in Den Haag zijn toegankelijk

De meeste stembureaus in Den Haag zijn toegankelijk voor kiezers in een rolstoel of met een scootmobiel. En voor kiezers die minder goed ter been zijn. U leest meer over de toegankelijkheid van de stembureaus op de pagina Stembureaus bereikbaar met rolstoel of scootmobiel.

Stemmen voor kiezers die blind of slechtziend of doof of slechthorend zijn
Op een aantal stembureaus zijn extra voorzieningen voor blinde en slechtziende kiezers en voor dove en slechthorende kiezers. U leest hier meer over op de pagina Stemmen voor blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden.

Wie mogen stemmen?
U mag stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezing als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • U bent op 16 maart 2022 18 jaar of ouder.
  • U staat op 31 januari 2022 in Den Haag ingeschreven. Bent u na 31 januari ingeschreven, dan mag u niet in Den Haag stemmen.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit. Of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU). Of u woont 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland.
  • U heeft kiesrecht.

Uw stempas
U ontvangt uw stempas in de week van 21 februari per post. Uw stempas wordt verzonden naar het adres waar u op 31 januari 2022 stond ingeschreven. Bewaar uw stempas goed. U heeft deze nodig om te kunnen stemmen.

Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee naar het stembureau

Neem uw identiteitsbewijs en uw stempas mee naar het stembureau als uw komt stemmen.

Een identiteitsbewijs is:

  • een Nederlands paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument
  • een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een ander EU-land of uit Noorwegen, Zwitserland (geen Zwitsers rijbewijs), Liechtenstein of IJsland

U kunt stemmen met uw identiteitsbewijs als dat op 16 maart 2022 niet meer dan 5 jaar verlopen is. Kijk bij ‘geldig tot’ op uw identiteitsbewijs. Alle data vanaf 17 maart 2017 zijn goed.

Is uw identiteitsbewijs vermist of gestolen? Dan mag u ook stemmen met een proces-verbaal van de politie over de vermissing van uw identiteitsbewijs. Of met een verklaring van vermissing die is afgegeven door de gemeente. U laat dan het proces-verbaal of de verklaring van de gemeente zien, samen met een pasje waarop uw naam en een foto staan. Bijvoorbeeld een NS-abonnement of werkpasje.

Iemand anders voor u laten stemmen
Kunt of wilt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een andere kiezer vragen om namens u te stemmen. U moet daarvoor een volmacht geven aan die persoon. Meer informatie vindt u op de pagina Iemand anders voor u laten stemmen.

Veilig stemmen
Alle kiezers moeten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen veilig kunnen stemmen. Houd op het stembureau daarom altijd genoeg afstand van anderen. En volg de aangegeven looproutes. De stembureaus zijn goed geventileerd. Daarnaast zijn op de stembureaus voor kiezers en stembureauleden beschermingsmiddelen aanwezig, zoals handgel, mondkapjes en kuchschermen. Voor het stemmen krijgt u een rood potlood dat u mag houden. U heeft geen coronatoegangsbewijs nodig om te stemmen.

Door het coronavirus geldt voor iedereen:
Blijf thuis als u corona heeft of klachten die op corona kunnen wijzen. Of wanneer u thuis in quarantaine bent. U kunt dan iemand anders vragen om namens u te stemmen.

Waarom zijn Gemeenteraadsverkiezingen belangrijk?
Gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk omdat het om onze toekomst in Den Haag Zuidwest gaat.

We kunnen en willen met de Moerwijk Coöperatie al heel veel zelf. Maar als het gaat om de grote oplossingen dan hebben we daar de lokale politiek voor nodig. Dus ga vooral stemmen!

Over de Moerwijk Coöperatie
De Moerwijk Coöperatie is een volledige van, voor en door bewoners organisatie en 1 van de wijkpartners van de bewonersorganisatie, het stadsdeel Escamp en de Gemeente Den Haag .
Samen bouwen we aan een beter, mooier, schoner en veiliger Moerwijk.

Iedereen die in  Moerwijk woont is hier aspirant-lid van. Actief lid worden is  heel simpel; vul dit formulier in te vullen.

Word actief lid!
Door van de Moerwijk Coöperatie lid te worden, laat je zien dat je je wijk en het werk van ons allemaal belangrijk vindt.Hierdoor zien de gemeente en andere instanties die ons geld en/of opdrachten (kunnen) geven dat er bij bewoners draagvlak is voor de Moerwijk Coöperatie.

Een coöperatieve bewoners organisatie met 100 leden maakt al indruk, maar met meer dan 300 leden kan niemand om je heen!

Wordt net als je buren lid en bouw samen met ons aan een betere buurt en wijk! Aanmelden>>