Contact

Contactgegevens Moerwijk Coöperatie

Contactgegevens van de coöperatie
Bezoekadres en
Postadres:                         Jan Luykenlaan 92a, 2533 JT Moerwijk – Den Haag
Telefoonnummer:              06-11754246 
E-mailadres algemeen:     contact@moerwijkcooperatie.nl (klik om ons direct een mail te sturen)

Bestuur van de coöperatie
Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door:

Nitha Dijkstra – Voorzitter
Hans Smit – Penningmeester

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Organisatie

Hein Wijnen is de projectcoördinator van de Moerwijk Coöperatie en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hij is te bereiken via hein@moerwijkcooperatie.nl en op telefoonnummer 06-11754246.

Wil je meedoen? Meewerken? Meebouwen of om een andere reden contact met ons?
Vul dan onderstaand contactformulier in of neem contact op met Hein op 06-11754246 / hein@moerwijkcooperatie.nl

Contactformulier

Je contactgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Meer informatie over ons Privacybeleid