Vernieuwing Heeswijkplein begint na zomervakantie

Bewoners maken samen super groen ‘doe-plein’


Het Heeswijkplein krijgt na jaren van ‘verstening’ dan eindelijk een nieuw uiterlijk. Na de zomervakantie wordt begonnen met de realisatie van het ontwerp dat bewoners in samen-werking met de gemeente hebben gemaakt. Het plein wordt ‘super groen’, met veel ruimte om te ontspannen en te doen.

“Mensen wilden eerst vooral veel speeltoestellen. ‘Fun’ dus. Op de tweede plaats vond men ‘groen’ belangrijk. Dat komt nu allemaal samen in het nieuwe ontwerp”, vertelt Jay Navarro Oviedo. Net als zijn collega Patty Broese van Groenou is hij blij verrast door de uitkomst van het ontwerpproces waarvoor ze bewoners en ondernemers hebben ‘geactiveerd’. De gemeente wilde immers dat direct betrokkenen zouden bepalen hoe het plein eruit zou gaan zien, in plaats van dat ambtenaren het voor de buurt zouden bedenken. Om die ambitie in korte tijd gestalte te geven, werden Patty en Jay ingeschakeld als ‘tussenpersonen’. Patty: “Ik denk omdat wij zowel overheidstaal als mensentaal spreken. Daarbij was het heel handig dat Jay al veel projecten in de wijk heeft gedaan, hij komt ook uit de buurt, en dat hij er dus goed de weg kent”.

Die achtergrond is het afgelopen half jaar zeker van pas gekomen. Want alhoewel het voor beiden een ‘intensief project’ is geweest, kijken ze tevreden terug op de klus die ze samen met Moerwijkers hebben geklaard. Daarvoor moest volgens Patty in sommige gevallen wel eerst ‘de argwaan’ worden weg-genomen die eerdere grootse plannen van de gemeente met het plein hebben gekweekt. Eenmaal vrij van huiver konden ook de critici, net als anderen, helpen de buurt een ‘eigen plein’ te geven. Zo zijn er ontwerpsessies georganiseerd op basis-scholen, werden er 1-op-1-gesprekken gevoerd, vonden groepsbijeenkomsten plaats en gingen Patty en Jay letterlijk met een (camper)bus de wijk rond. Die verkenningen leverden meer dan genoeg input op voor drie concepten, met elk een eigen thema. Aan omwonenden en onder-nemers was het vervolgens om te kiezen voor ‘sport’, ‘spel’ of ‘groen’.

Verkiezing

Om de knoop door te hakken werd een verkiezing georganiseerd. Die vond in december plaats op het Heeswijkplein, waar op dat moment ook een kerstmarkt was. Patty: “Mensen kwamen speciaal naar het plein om te stemmen. Dat zijn er honder-den geweest. Ik vond het heel leuk dat er ook ‘passanten’ kwamen, mensen die dagelijks langs het Heeswijkplein fietsen”.

De verkiezingsuitslag liet echter wel even op zich wachten. Na de stemming werden nog laatste veranderingen aangebracht in het uitgekozen ontwerp. Er werden elementen
toegevoegd om gehoor te geven aan de wensen van ‘de minderheid’. Jay: “We wilden dat het een plein van de héle buurt zou worden. Mensen die nooit een stem hadden gehad, lieten hem nu horen. Daar wilden we dus goed mee omgaan”.

‘Mensen die nooit een stem hadden gehad, lieten hem nu horen. Daar wilden we dus goed mee omgaan’

Het definitieve ontwerp voor het nieuwe Heeswijkplein werd op 14 februari, Valentijns-
dag, tijdens het evenement ‘Hart voor Heeswijk’ officieel gepresenteerd. Aanvankelijk zou die onthulling in de buitenlucht zijn, maar regen die met bakken uit de hemel kwam, gooide helaas roet in het eten. Met behulp van het doortastende ‘Team Heeswijk’ werd alsnog een droge locatie gevonden, een gymzaal bij het Heeswijkplein, en kon de brassband die was opgetrommeld binnen net zo hard laten horen wat ze in haar mars heeft als ze buiten zou hebben gedaan.

Doorpakken

Dit jaar nog moet het nieuwe Heeswijkplein klaar zijn. Werkzaamheden daarvoor beginnen na de school-vakantie. Zo kunnen kinderen er deze zomer nog gewoon gebruik van maken waarna de buurt daarna precies krijgt wat het wil: een groen plein waar van alles te doen is en activiteiten worden georganiseerd vóór en dóór de buurt. Daarmee zit voor Patty en Jay het karwei er bijna helemaal op. Ze trekken zich onderhand dan ook terug uit Moerwijk. Dat doen ze met een gerust gevoel, want ze hebben inmiddels heel wat mensen ontdekt die zelf als ‘tussen-personen’ hun wijk verder kunnen brengen. Die geeft Jay momenteel een spoedcursus ‘overheidstaal’, zodat ze voortaan zelf met gemeente en fondsen kunnen ‘lezen en schrijven’. Jay: “Ik ben heel blij dat de gemeente heeft doorgepakt en echt heeft geluisterd naar bewoners en ondernemers. Ik hoop dat we met dit project hebben laten zien dat de gemeente twee keuzes heeft: of je begint niet aan een participatietraject. Of je doet het gewoon goed!”.

Schermafbeelding 2016-07-08 om 13.04.37