Moerwijk up to the new lifestyle

Bijschrift: Denise inspecteert de kelderbox van Hulya. Fotografie: Jurriaan Brobbel.

‘Ik wil dat mensen met een brede lach op het gezicht naar huis gaan’

Een groep Moerwijkers heeft zich verenigd en trekt aan de bel bij de woningcorporaties. Onder het motto ‘Moerwijk Up To The New Lifestyle’ willen de initiatiefnemers ervoor zorgen dat de huizen in hun wijk een fikse opknapbeurt krijgen. Ze willen namelijk ‘met plezier’ in Moerwijk wonen.

Op haar laptop laat Denise Rifaela foto’s zien van schimmels en lekkages. “Dit zie je veel hier. Ook ik heb er last van. Je probeert het zelf wel op te lossen, maar die plekken en schimmels komen telkens terug”, vertelt ze terwijl ze naar haar plafond wijst. “Van anderen hoorde ik dat zij ook zulke problemen hebben. Ik wilde er iets aan doen”.

Denise besloot om de ervaringen van haar buren in beeld te brengen om vervolgens als collectief in actie te komen. Dat met de bedoeling de woningcorporaties te tonen wat ze voor hun huurders kunnen doen. Inmiddels staan er op Denise’s laptop tientallen foto’s van huizen in Moerwijk waar het en ander aan mankeert.

Vlakbij Denise woont de Turkse Hulya. Op het eerste gezicht ziet haar woning er keurig uit, iets dat volgens Hulya vooral aan haar zelf is te danken. Schimmels verft ze geregeld weg, maar dat gaat helaas niet met de ‘dure gaskachel’ in haar woonkamer. Daarvan zou ze het liefst meteen worden verlost, maar tot nu toe geeft Hulya’s woningcorporatie, ondanks herhaaldelijk verzoek, geen gehoor aan die wens. Hulya: “Als ik de corporatie bel wanneer er iets kapot is, zeggen ze altijd dat ik moet wachten. Twee, drie dagen later komt er dan iemand”, vertelt ze. “Op zich is dat wel goed, hoor”, reageert Denise.

Na inspectie van Hulya’s kelderbox, met kapot slot, waarin met hevige regenval een laag water komt te staan, wordt de pas ingezet richting Jacintha. “Zij is een van de mensen met wie ik het project doe”, verheldert Denise.

Nieuwbouw

Bij Jacintha thuis gaan de schoenen uit. “Toen ik hier 11,5 jaar geleden kwam wonen, was het echt bouwvallig. Ze zeiden tegen me: knap het maar. Dat heb ik gedaan! Behangen en verven doe ik allemaal. Weliswaar schots en scheef, maar het gebeurt wel…”.
Zelf had Jacintha nooit gedacht dat ze zo lang in haar huis zou wonen. “In 2004 kregen we een brief dat het zouden worden gesloopt. Toen in 2008. Daarna in 2010. Ik had me ondertussen aangemeld voor een nieuwbouwproject, maar dat gaat niet door”.

Ondanks haar eigen handigheid gaan sommige problemen Jacintha boven het hoofd. In de slaapkamer van haar dochter Shenea blijkt schimmel hardnekkig, net als in de badkamer. “Lamar, mijn zoontje, had ineens vanuit het niets bronchitis. Ik denk door dit soort dingen…”.

Samenwerking

Het verhaal van Jacintha komt Denise bekend voor. Ze zegt meer gevallen te kennen van kinderen met bronchitis, maar ook met astma en longontstekingen. Om de problemen voor eens en altijd de wijk uit te krijgen, wil ze samenwerken met gemeente, instanties en corporaties. Denise: “Ik denk dat medewerkers van corporaties vaak niet weten hoe het is om te leven zoals wij. Met ons team willen we dat veranderen. Het doel is renovatie: ik wil namelijk dat mensen voortaan met een brede lach op het gezicht naar huis gaan”.

Om scherper te krijgen wat nodig is om dat te bereiken, organiseert ‘Moerwijk Up To The New Lifestyle’ de komende maanden verschillende bijeenkomsten. Denise: “De eerste drie zijn bedoeld voor bewoners. We sluiten af met een vierde bijeenkomst waarvoor we alle betrokken partijen willen uitnodigen. Als team hebben we al behoorlijk wat in gang gezet, maar we willen ook écht wat voor elkaar krijgen. Ik heb er vertrouwen in dat het kan!”.


Corporaties reageren positief

Woningcorporaties Vestia, Haag Wonen en Staedion staan positief tegenover het initiatief van Denise, maar roepen huurders op hun reparatieverzoeken en klachten altijd zelf te melden. Door snel aan de bel te trekken, kan worden voorkomen dat problemen onnodig verslechteren. Niettemin wijzen de corporaties op de eigen verantwoordelijkheid van huurders. Op hun websites geven de woningbouworganisaties aan wat voor rekening is van huurders en wanneer een onderhoudsmedewerker kan worden ingeschakeld.


Wat gaan de woningcorporaties doen?

Van alle huizen in Moerwijk is 77,6 procent een sociale huurwoning. Woningcorporaties Vestia, Haag Wonen en Staedion zijn daarvoor verantwoordelijk. De komende jaren willen ze de huizen opknappen, waar het kan. In sommige gevallen zijn problemen echter hardnekkig en is het wachten totdat er voldoende geld is om te slopen voor nieuwbouw.

Haag Wonen bezit 2.010 sociale huurwoningen in Moerwijk en zet in op het verbeteren van bestaande gebouwen. In 2015 voltooit de corporatie een ‘Groot Onderhoud- en Verbeterproject’ voor ruim tweehonderd woningen in de Betje Wolffstraat, Melis Stokelaan, Roemer Visscherstraat, Staringstraat, Rhijnvis Feithlaan en de Van Alphenlaan. Eenzelfde project wordt gestart om 145 woningen in de Jan Luykenlaan, Pieter Langendijkstraat, Joan Blasiusstraat en Moerweg te renoveren. Dit zal ‘bloksgewijs’ gebeuren, met het eerste blok wordt in 2015 begonnen. Plannen voor nieuwbouw in Moerwijk heeft Haag Wonen niet.

Vestia, dat een paar jaar terug in grote financiële problemen is gekomen, heeft dit jaar geen concrete plannen voor onderhoud van haar 2.515 sociale huurwoningen in Moerwijk. Dat neemt volgens een woordvoerder niet weg dat Vestia volgens plan ‘open verbrandingstoestellen’ planmatig zal vervangen en dat wordt geïnvesteerd in het verduurzamen van woningen zonder centrale verwarming en enkel glas.

Op langere termijn moet de zogeheten Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuid-West (WOM DHZW) uitkomst bieden. In deze organisatie werken de gemeente Den Haag en Vestia nauw samen om ondanks de financiële beperkingen van Vestia toch te kunnen ontwikkelen in Zuid-West. De komende tien jaar zal de WOM DHZW zo’n 850 nieuwe woningen bouwen en plusminus 250 renoveren. In Moerwijk zullen de eerste projecten in Moerwijk-Oost worden uitgevoerd. Vestia laat weten dat de bouw van eengezinswoningen in de Wildenborghstaat (koop) in de startblokken staat en dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden tot sloop van woningen in de Hackfortstraat.

Met 3.081 sociale huurwoningen is Staedion de grootste corporatie in Moerwijk. Staedion geeft aan dat het in sommige complexen ramen en kozijnen wil vervangen (bijvoorbeeld Moerweg), maar dat een dergelijk project tijd kost. Individuele meldingen worden voorlopig dan ook niet afgehandeld. Staedion begint eind 2015 wel met een onderhoudsproject voor woningen aan de Nettelhorststraat, Erasmusweg en aan het Westhovenplein. Daarbij worden ramen en kozijnen vervangen en wordt isolatie aangebracht. Verder worden, in bijna alle woningen, de badkamer, keuken en toilet vervangen. Ook wordt centrale verwarming aangebracht, iets dat niet in rekening wordt gebracht bij zittende huurders. Nieuwe huurders zullen wel een hogere huur betalen. Staedion wil in 2015 ook beginnen met onderhoud aan woningen op de Moerweg. Net als Haag Wonen heeft Staedion geen plannen voor nieuwbouw in Moerwijk.