Contact

Contactgegevens van de coöperatie
Bezoekadres en postadres: Heeswijkplein 10, 2531 HC Den Haag
Telefoonnummer: 06-31200348
E-mailadres algemeen: contact@moerwijkcooperatie.nl

Bestuur van de coöperatie
Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door:

Wilma Immers – voorzitter
Freek Elder – secretaris
Hans Smit – penningmeester

Het bestuur verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd.

Organisatie

Hein Wijnen is de projectcoördinator van de Moerwijk Coöperatie en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken m.b.t. de coöperatie. Daarnaast ondersteunt hij het team op de projectlocaties HWP10, De Loev, DaMoer en Il Mare.

Je kunt ons bereiken via bovenstaande contactgegevens of via onderstaand contactformulier.

Contactformulier

Je contactgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Meer informatie over ons Privacybeleid